Kdo jsmeKdyž se vydáte z Velkého Meziříčí proti proudu řeky Oslavy, dojdete po dvou kilometrech do Mostišť. V této místní části města Velkého Meziříčí s přibližně šesti stovkami obyvatel se na jaře roku 1997 dala dohromady parta nadšenců a s úmyslem oživit nejen sportovní život vesnice založili sportovní klub.
Od obce se jim podařilo získat do užívání zpustlé hřiště, které postupně vlastními silami přetvořili v důstojný venkovský sportovní areál, využívaný nejen pro fotbalová klání všech věkových kategorií. Zimní aktivity byly zaměřeny jednoznačně na hokej. V tomto směru však místní rybník neposkytoval to pravé zázemí. Zajistit si pravidelný pronájem ledové plochy na blízkém zimním stadionu ve Velkém Meziříčí bylo pro neregistrovanou vesnickou partu prakticky nemožné a tak už na samém počátku padlo rozhodnutí, že Mostiště budou hrát oficiální okresní přebor v ledním hokeji.

Rada moudrých

SK Mostiště
prezident Josef Kovář
pokladník Zdeněk Kocourek
jednatel Josef Požár
   
kontaktní adresa Josef Kovář
Mostiště 120
594 01 Velké Meziříčí
   
e-mail info@skmostiste.cz

Sbor dobrovolných fotbalistů
sbormistr ing. Jaroslav Požár

Volejbalová sekce
sekční šéf Josef Požár

WEB design Josef Požár, e-mail: webmaster@skmostiste.cz